JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten dömer en 22-årig man till 18 års fängelse för bl.a. mord samt en 41-årig man till 14 års fängelse för bl.a. medhjälp till mord

[2018-05-15] Nyköpings tingsrätt

Nyköpings tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där fyra män åtalades för mord och en man åtalades för att ha anstiftat mordet. I målet fanns även ett åtal för anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse avseende en handgranatsattack mot polisstationen i Katrineholm.

 

Målet gällde bl.a. ett mord som ägde rum den 14 maj 2017 i Katrineholm. I domen konstaterar tingsrätten att mordet var planerat och noga förberett, att den som sköt offret agerade målmedvetet och att skyttens avsikt var att offret skulle dö. Tingsrätten anser att gärningen har karaktär av en avrättning.

  

Två av de tilltalade döms nu för medverkan i mordet. Tingsrätten har funnit det ställt utom allt rimligt tvivel att den åtalade 22-åringen var den som sköt offret. 22-åringen döms nu för mord och penningtvättsbrott till fängelse 18 år, vilket motsvarar det längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut för mord.

 

 

 

En 41-årig man döms för medhjälp till mord. 41-åringen döms även för bl.a. grov utpressning och grovt bedrägeri till fängelse 14 år. Samtidigt frikänns han från åtalet för våldtäkt samt för att ha förmått en annan person att detonera en handgranat utanför polisstationen i Katrineholm (anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse).

 

 

 

Två män, en 25-åring och en 23-åring, som också var åtalade för mord frikänns då tingsrätten anser att bevisningen mot dem inte är tillräcklig för en fällande dom. Även den 36-åriga man som bl.a. var åtalad för att ha anstiftat mordet frikänns från åtalet.

 

 

 

Senast ändrad: 2018-05-15